!!!Až do odvolání přijímáme pacienty pouze po předchozím objednání (kvůli Covidu)!!!

ORDINAČNÍ DOBA

Níže naleznete naše ordinační hodiny, které se dělí na 2 části:

1. Hodiny pro objednané pacienty (žluté) - tyto hodiny jsou určeny výhradně pro objednané pacienty. Využíváme je ráno na odběry krve (nelze přijít na odběr bez objednání) a poté především v odpoledních hodinách, kde je využíváme hlavně na preventivní prohlídky, EKG, předoperační vyšetření, fyzikální a infuzní terapii.

2. Hodiny pro neobjednané pacienty (zelené) - nechceme, aby se v čekárně mísili pacienti s akutním zdravotním problémem (např. s virózou) s pacienty zdravými, kteří přicházejí např. pouze pro recept (hrozí riziko nákazy). I proto jsme tyto hodiny rozdělili na 2 části:

A) Hodiny pro "Nemocné" pacienty (světle zelené) - určeny výhradně pro pacienty s akutním zdravotním problémem.

B) Hodiny pro "Zdravé" pacienty (tmavě zelené) - určeny pro pacienty s dlouhodobým problémem - sem lze zařadit tyto pacienty:
  • Pacienti, kteří jdou pro recept
  • Pacienti, kteří jdou na INR (ředění krve)
  • Pacienti, kteří jdou kvůli administrativní záležitosti (výpis ze zdravotní dokumentace, zbrojní pas, zdravotní průkaz, všechny druhy potvrzení aj.)
  • Pacienti, kteří se jdou objednat na vyšetření
  • Pacienti, kteří jdou na očkování
  • Pacienti, kteří si jdou objednat nebo vyzvednout inkontinenční pomůcky