O NÁS

Personál naší ordinace se aktuálně skládá z 5 kmenových pracovníků. Naši lékaři mají své směny plánované nepravidelně, tzn. nelze konkrétně říci, který den je v ordinaci přítomen jaký lékař. Oba lékaři mají plnou kvalifikaci a rozsáhlé zkušenosti pro práci praktického lékaře, proto není pro pacienty důležité, který lékař zrovna ordinuje.

MUDr. Bohumila Fürstová

Vedoucí lékařka ordinace

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Kvalifikace pro práci praktického lékaře pro dospělé
 • Diplom celoživotního vzdělání
 • Kurz fyzikální terapie
 • Dlouholetá praxe v oboru

MUDr. Bohumila Fürstová ordinuje v ordinaci v Lukách nad Jihlavou už velmi dlouhou dobu. Někteří pacienti ordinace k ní docházejí již desítky let. I na základě toho lze říci, že je pro některé považována za rodinnou lékařku, která pacienty zná od hlavy až k patě, aniž by musela vyhledávat informace ve zdravotní dokumentaci pacienta.

Paní doktorka se snaží, aby v ordinaci byla poskytována komplexní péče o pacienty, což je vidět především v množství přístrojového vybavení ordinace.


MUDr. David Kotas

Praktický lékař

 • Lékařská fakulta v Plzni

MUDr. David Kotas je mladý atestovaný praktický lékař, který v naší ordinaci ordinuje průměrně 3 dny v týdnu.


Martina Hodková

Zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou
 • Kvalifikace pro práci zdravotní sestry
 • Zkušenosti s prací na různých nemocničních odděleních
 • Zkušenosti z práce na intenzivní péči
 • Dlouholetá praxe v oboru

Martina Hodková pracuje v ordinaci na pozici zdravotní sestry na plný úvazek. Je tedy prvním kontaktem pro pacienty. Asistuje lékařům při zdravotních výkonech, vyřizuje administrativní záležitosti a celkově se stará o nastolení pozitivní atmosféry ordinace.


Bc. Kateřina Brancuzská

Zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola Jihlava
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava
 • Kvalifikace pro práci zdravotní sestry
 • Zkušenosti s prací na různých nemocničních odděleních
 • Zkušenosti z práce v centru sociálních služeb (domácí péče)

Bc. Kateřina Brancuzská v ordinaci vypomáhá jako druhá zdravotní sestra. V ordinaci ji můžete vidět v době největšího vytížení a taktéž ve chvílích, kdy má naše hlavní sestra volno. Dále zajišťuje terénní péči u našich ležících pacientů, kdy k nim jezdí na návštěvy provádět běžné sesterské úkony (odběry krve, kontroly tlaku, injekce atd.).


Mgr. Tomáš Fürst

Manager ordinace

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Kvalifikace pro práci zdravotnického záchranáře

Mgr. Tomáš Fürst má na starosti v ordinaci managment. Zajišťuje organizační chod ordinace, plánování směn lékařů, styk se zdravotními pojišťovnami, aktualizaci webových stránek a rozesílání informačních emailů pacientům. Při své práci se snaží o celkový rozvoj ordinace, rozšíření poskytované péče pacientům a začlenění moderních technologií do chodu celé ordinace. V případě nepřítomnosti zdravotních sester je zastupuje.


Kromě výše uvedených kmenových pracovníků v ordinaci vypomáhají další zdravotní sestry / zdravotní bratři, kteří se starají o podávání infuzní terapie a DD proudů (viz sekce "Vybavení").