NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Komplexní péče o nemocné pacienty
 • Kompletní preventivní prohlídky
 • Prohlídky pro zaměstnavatele
 • Očkování
 • Předoperační vyšetření
 • Sledování a léčba diabetiků
 • Sledování a léčba pacientů s léky na ředění krve
 • Návštěvy pacientů doma + terénní péče sestry
 • Možnost zasílání receptů sms / emailem
 • Rozsáhlé přístrojové vybavení
 • Léčba bolestí zad - infuze, DD proudy
 • Obstřiky v případě bolestí
 • Administrativní služby
 • Objednávání a vydávání inkontinenčních pomůcek

 

CENÍK

Níže naleznete ceny našich placených služeb. Jedná se především o administrativní služby. Dále nabízíme i placené zdravotní výkony na vlastní žádost pacienta, resp. když nejsou hrazeny pojišťovnou.

Upozorňujeme pacienty, že v případě aplikace léku injekčně, či do infuze, jsou na některé léky doplatky stejně tak, jako když doplácíte na léky v lékárně. Na většinu léků jsou doplatky v řádech korun, které za pacienty hradíme my. Od pacientů přímo v ordinaci vybíráme pouze doplatky na velmi drahé léky (podávané ojediněle).

Pozn.: ZP = zdravotní pojišťovna

Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání

600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření způsobilosti držitelů řidičských oprávnění

600 Kč

Vyšetření při cestách do zahraničí s písemným závěrem

600 Kč

Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (samoplátce)

600 Kč

Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní (zbrojní pas)

600 Kč

Vyšetření pro přijetí do učiliště, středních a vysokých škol

150 Kč

Vyšetření k vydání profesních průkazů (zdravotní, svářečský...)

600 Kč

Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny), potvrzení

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu (oznámení úrazu)

200 Kč

Vypracování posudku dle vyhlášky o pracovních úrazech (bolestné) a ztíženého společenského uplatnění (trvalé následky)

250 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

300 Kč

Administrativní výkon á 10 minut

200 Kč

Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

300 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

200 Kč

Vyšetření glykemie glukometrem na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

100 Kč

EKG vyšetření na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

Vyšetření na krvácení ve stolici na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

Vyšetření srážlivosti krve (INR) na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

Injekce nitrožilní (případy, kdy není hrazeno ZP)

150 Kč

Injekce nitrosvalová, podkožní, nitrokožní (případy, kdy není hrazeno ZP)

100 Kč

Fyzikální terapie (DD proudy, parafín) u pacientů, kteří jsou registrováni u jiného lékaře (v případě našich pacientů hradí výkon ZP) - cena za 1 dávku (1 den)

200 Kč

Infuzní terapie - podávání infuzí u pacientů, kteří jsou registrováni u jiného lékaře (v případě našich pacientů hradí výkon ZP) - cena za 1 infuzi (bez doplatku na léky)

300 Kč

Kopie dokumentů (1 strana A4)

3 Kč