NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

 • Komplexní péče o nemocné pacienty
 • Kompletní preventivní prohlídky
 • Prohlídky pro zaměstnavatele
 • Očkování
 • Předoperační vyšetření
 • Sledování a léčba diabetiků
 • Sledování a léčba pacientů s léky na ředění krve
 • Návštěvy pacientů doma + terénní péče sestry
 • Možnost zasílání receptů sms / emailem
 • Rozsáhlé přístrojové vybavení
 • Léčba bolestí zad - infuze, DD proudy
 • Obstřiky v případě bolestí
 • Administrativní služby
 • Objednávání a vydávání inkontinenčních pomůcek

 

CENÍK

Níže naleznete ceny našich placených služeb. Jedná se především o administrativní služby. Dále nabízíme i placené zdravotní výkony na vlastní žádost pacienta, resp. když nejsou hrazeny pojišťovnou.

Upozorňujeme pacienty, že v případě aplikace léku injekčně, či do infuze, jsou na některé léky doplatky stejně tak, jako když doplácíte na léky v lékárně. Na většinu léků jsou doplatky v řádech korun, které za pacienty hradíme my. Od pacientů přímo v ordinaci vybíráme pouze doplatky na velmi drahé léky (podávané ojediněle).

Pozn.: ZP = zdravotní pojišťovna

Vstupní, periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání

600 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření způsobilosti držitelů řidičských oprávnění

600 Kč

Vyšetření při cestách do zahraničí s písemným závěrem (česky)

600 Kč

Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (samoplátce)

600 Kč

Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní

1 000 Kč

Vyšetření pro přijetí do učiliště, středních a vysokých škol

150 Kč

Vyšetření k vydání profesních průkazů (např. svářečský...)

600 Kč

Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu (oznámení úrazu)

300 Kč

Vypracování posudku dle vyhlášky o pracovních úrazech (bolestné) a ztížené společenské uplatnění (trvalé následky)

500 Kč

Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky

500 Kč

Administrativní výkon á 10 minut

200 Kč

*Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

300 Kč

*Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

200 Kč

*Vyšetření glykemie glukometrem na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

100 Kč

*EKG vyšetření na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

*Vyšetření na krvácení ve stolici na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

*Vyšetření srážlivosti krve (INR) na vlastní žádost pacienta (případy, kdy není hrazeno ZP)

200 Kč

*Injekce nitrožilní (případy, kdy není hrazeno ZP)

150 Kč

*Injekce nitrosvalová, podkožní, nitrokožní (případy, kdy není hrazeno ZP)

100 Kč

Kopie dokumentů (1 strana A4)

3 Kč

* Ceny výkonů označených * jsou určeny výhradně pro pacienty, kteří jsou registrováni v naší ordinaci. Cena pro pacienty jiných lékařů, nebo cizince bez zdravotního pojištění, je stanovena podle bodové hodnoty jednotlivého výkonu stanovené vyhláškou x 3,-Kč.