Dovolená

01.08.2022

Vážení pacienti,

v srpnu budeme čerpat dovolenou následující dny:

Pondělí 8.8. - čtvrtek 11.8. - lékař dovolená, sestra přítomna po celou ordinační dobu pro běžné úkony vč. odběrů krve.

Pondělí 22.8. a úterý 23.8. - lékař dovolená, sestra přítomna po celou ordinační dobu pro běžné úkony.

Pondělí 29.8. a úterý 30.8. - lékař dovolená, sestra přítomna po celou ordinační dobu pro běžné úkony.Ostatní dny ordinujeme normálně. Ve dnech nepřítomnosti lékaře je pro akutní případy vyžadující lékařské ošetření zajištěn zástup MUDr. Kudrnou v Kamenici po předchozím objednání.

Od 15.8. do 26.8. bude mít dovolenou naše sestřička. V ordinaci bude místo ní záskok - sestra Černá. I přesto, že se jí budeme snažit maximálně zaškolit, tak může nastat situace, se kterou si nebude vědět rady a bude trvat delší dobu k vyřízení dané záležitosti, proto prosíme o shovívavost.